Thông báo từ diễn đàn Vietpet
 1. Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
  Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
  Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).
  Dismiss Notice

CLB người yêu chó và các giống chó

 1. Nhóm chó chăn gia súc - Herding Dogs

  Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Bearded Collie, Beauceron, Belgian Malinois, Belgian Sheepdog, Belgian Tervuren, Border Collie, Bouvier des Flandres, Briard, Canaan Dog, Cardigan Welsh Corgi, Collie, German Shepherd Dog, Old English Sheepdog, Pembroke Welsh Corgi, Polish Lowland, Puli, Shetland Sheepdog, Swedish Vallhund
  860
  13,806
 2. Nhóm chó lao động - Working Dogs

  Akita, Alaskan Malamute, Anatolian Shepherd Dog, Bernese Mountain Dog, Black Russian Terrier, Boxer, Bullmastiff, Doberman Pinscher, German Pinscher, Giant Schnauzer, Great Dane, Great Pyrenees, Greater Swiss Mountain Dog, Komondor, Kuvasz, Mastiff, Neapolitan Mastiff, Newfoundland, Portuguese Water Dog, Rottweiler,Saint Bernard, Samoyed, Siberian Husky, Standard Schnauzer, Tibetan Mastiff
  Nhận phối giống chó... Người gửi: Thông Phú
  25/6/17 lúc 22:12
  1,628
  31,199
 3. Nhóm chó pointers, retrievers, setters, và spaniel

  American Water Spaniel, Brittany, Chesapeake Bay Retriever, Clumber Spaniel, Cocker Spaniel, Curly-Coated Retriever, English Cocker Spaniel, English Setter, English Springer Spaniel, Field Spaniel, Flat-Coated Retriever, German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer, Golden Retriever, Gordon Setter, Irish Setter, Irish Water Spaniel, Labrador Retriever, Nova Scotia Duck, Tolling Retriever, Pointer, Spinone Italiano, Sussex Spaniel, Vizsla, Weimaraner, Welsh Springer Spaniel, Wirehaired Pointing Griffon
  Dịch thuật tiếng Hoa Người gửi: dichnhanh159
  29/5/17
  817
  10,530
 4. Nhóm chó Bulldog, Shar-Pei, Chow Chow, Dalmatian,

  American Eskimo Dog, Bichon Frise, Boston Terrier, Bulldog, Chinese Shar-Pei, Chow Chow, Dalmatian, Finnish Spitz, French Bulldog, Keeshond, Lhasa Apso, Löwchen, Poodle, Schipperke, Shiba Inu, Tibetan Spaniel, Tibetan Terrier
  1,262
  27,041
 5. Nhóm chó nhỏ - Toy Dogs

  Affenpinscher, Brussels Griffon, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chinese Crested, English Toy Spaniel, Havanese, Italian Greyhound, Japanese Chin, Maltese, Manchester Terrier, Miniature Pinscher, Papillon, Pekingese, Pomeranian, Poodle, Pug, Shih Tzu, Silky Terrier, Toy Fox Terrier, Yorkshire Terrier
  2,159
  26,319
 6. Nhóm chó săn -Terrier - Hound - Misclaneous Dogs

  Afghan Hound, American Foxhound, Basenji, Basset Hound, Beagle, Black and Tan Coonhound, Bloodhound, Borzoi, Dachshund, English Foxhound, Greyhound, Harrier, Ibizan Hound, Irish Wolfhound, Norwegian Elkhound, Otterhound, Petit Basset, Griffon Vendéen, Pharaoh Hound, Plott, Rhodesian Ridgeback, Saluki, Scottish Deerhound, Whippet, Airedale Terrier, American Staffordshire Terrier, Australian Terrier, Bedlington Terrier, Border Terrier, Bull Terrier, Cairn Terrier, Dandie Dinmont Terrier, Glen of Imaal Terrier, Irish Terrier, Kerry Blue Terrier, Lakeland Terrier, Manchester Terrier, Miniature Bull Terrier, Miniature Schnauzer, Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Parson Russell Terrier, Scottish Terrier, Sealyham Terrier, Skye Terrier, Smooth Fox Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Welsh Terrier West Highland White Terrier, Wire Fox Terrier
  561
  9,300
Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. Namhoang22071989
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  48
 2. Namhoang22071989
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  11
 3. dichthuattailieu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  29
 4. helenexpress
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  29
 5. dichsieutoc123
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  277
 6. dichthuattailieu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  39
 7. tinhyeuhp
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  905
 8. dichsieutoc123
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  40
 9. dichthuattailieu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  50
 10. dichthuattailieu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  60
 11. citipainter
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  68
 12. petloverscentrevn
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  70
 13. DontAskVN
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  101
 14. dichsieutoc123
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  197
 15. seotute123
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  70
 16. seotute123
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  60
 17. seotute123
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  99
 18. Kuluka
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  92
 19. helenexpress
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  143
 20. bomxit
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  170

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...